Gəlirlərin və xərclərin təsnifatı

Gəlirlər

Mühasibat uçotunda gəlirlərin təsnifatı aşağıdakı kimidir:

 • Adi fəaliyyətdən gəlir
  • Əsas əməliyyat gəlirləri
   • Malların və məhsulların satışı
   • Xidmətlərin göstərilməsi
   • İşlərin görülməsi
   • Royalti
   • Əməliyyat icarəsi üzrə gəlir
  • Sair əməliyyat gəlirləri
   • Torpaq, tikili, avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin satışı
   • Yenidən qiymətləndirilmədən gəlirlər
   • Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər
   • Cərimələr və digər oxşar ödənişlər
   • Cari ildə müəyyən edilmiş keçmiş illərin gəlirləri
   • Ümidsiz borclar üzrə gəlirlər
   • Məzənnə fərqləri üzrə gəlirlər
 • Sair gəlirlər
  • Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər
  • Maliyyə gəlirləri
  • Fövqəladə gəlirlər
Gəlirlərə aid deyil:
 • ƏDV, aksiz və sair analoji icbari ödənişlərin malın (xidmətin, işin) satış qiymətindəki məbləği;
 • Komissiya, agent və sair analoji müqavilələr üzrə komitentə məxsus komissiya məbləğləri;
 • Avans olaraq alınmış məbləğlər.

Xərclər

Mühasibat uçotunda xərclərin təsnifatı aşağıdakı kimidir:

 • Adi fəaliyyətdən xərclər
  • Satılmış malların, görülmüş işlərin və xidmətlərin maya dəyərinə birbaşa daxil olan xərclər
   • Xammal və materiallar;
   • İstehsal sahəsində çalışan işçilərin əmək haqqı xərcləri;
   • İstehsal aktivlərinin amortizasiyası;
   • Sosial sığorta ayırmaları;
   • Sair birbaşa xərclər.
  • Sair əməliyyat xərcləri
   • Kommersiya xərcləri;
   • İnzibati xərclər;
   • Torpaq, tikili, avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin xaricolması üzrə xərclər;
   • Yenidən qiymətləndirilmədən xərclər
   • Qiymətdən düşmə üzrə xərclər
   • Cərimələr və digər oxşar ödənişlər
   • Keçmiş illər üzrə xərclər
   • Şübhəli və ümidsiz borclar üzrə xərclər
   • Aktivlərin dəyərinin azalması üzrə düzəlişlər
   • Məzənnə xərcləri
   • Əvəzsiz olaraq verilmiş aktivlər
   • Digər əməliyyat xərcləri
 • Sair xərclər
  • Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər
  • Maliyyə xərcləri
  • Fövqəladə xərclər
Xərclərə aid deyil:
 • Uzunmüddətli aktivlərin (torpaq, tikili, avadanlıq, QMA) əldə edilməsinə çəkilən xərclər;
 • Başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalına olan maliyyə qoyuluşları, gələcəkdə satmaq niyyəti olmadıqda başqa müəssisələrin səhmlərinin alışı;
 • Komissiya, agent və sair analoji müqavilələr üzrə komitentə məxsus komissiya məbləğləri;
 • Avans olaraq ödənilmiş məbləğlər.


Yazı sonuncu dəfə 2018-08-08 tarixində yenilənib.

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!