İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları - 2017-cı il buraxılışı                                                                                                                         

Standart Yüklə
Maliyyə hesabatlarının təqdimatı. IPSAS 1 IPSAS 1 - AZ
IPSAS 1 -EN
IPSAS 1 - RU
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat. IPSAS 2 IPSAS 2 - AZ
IPSAS 2 -EN
IPSAS 2 - RU
Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələri və səhvlər. IPSAS 3 IPSAS 3 - AZ
IPSAS 3 -EN
IPSAS 3 - RU

Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri. IPSAS 4 IPSAS 4 - AZ
IPSAS 4 -EN
IPSAS 4 - RU
Borclar üzrə məsrəflər. IPSAS 5 IPSAS 5 - AZ
IPSAS 5 -EN
IPSAS 5 - RU
Konsolidə edilmiş və fərdi maliyyə hesabatları. IPSAS 6 IPSAS 6 - AZ
IPSAS 6 -EN
IPSAS 6 - RU
Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyalar. IPSAS 7 IPSAS 7 - AZ
IPSAS 7 -EN
IPSAS 7 - RU
Birgə müəssisələrdə iştirak payları. IPSAS 8 IPSAS 8 - AZ
IPSAS 8 -EN
IPSAS 8 - RU
Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər. IPSAS 9 IPSAS 9 - AZ
IPSAS 9 -EN
IPSAS 9 - RU
Hiperinflyasiya şəraitində Maliyyə Hesabatları. IPSAS 10 IPSAS 10 - AZ
IPSAS 10 -EN
IPSAS 10 - RU
Tikinti Müqavilələri. IPSAS 11 IPSAS 11 - AZ
IPSAS 11 -EN
IPSAS 11 - RU
Ehtiyatlar. IPSAS 12 IPSAS 12 - AZ
IPSAS 12 -EN
IPSAS 12 - RU
İcarə. IPSAS 13 IPSAS 13 - AZ
IPSAS 13 -EN
IPSAS 13 - RU
Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr. IPSAS 14 IPSAS 14 - AZ
IPSAS 14 -EN
IPSAS 14 - RU
Maliyyə alətləri məlumatın açıqlanması və təqdim edilməsi. IPSAS 15 IPSAS 15 - AZ
IPSAS 15 -EN
IPSAS 15 - RU
İnvestisiya Mülkiyyəti. IPSAS 16 IPSAS 16 - AZ
IPSAS 16 -EN
IPSAS 16 - RU
Torpaq, tikili və avadanlıqlar. IPSAS 17 IPSAS 17 - AZ
IPSAS 17 -EN
IPSAS 17 - RU
Seqment Hesabatları. IPSAS 18 IPSAS 18 - AZ
IPSAS 18 -EN
IPSAS 18 - RU
Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, Şərti öhdəliklər və Şərti aktivlər. IPSAS 19 IPSAS 19 - AZ
IPSAS 19 -EN
IPSAS 19 - RU
Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması. IPSAS 20 IPSAS 20 - AZ
IPSAS 20 -EN
IPSAS 20 - RU
Pul Vəsaitləri Yaratmayan Aktivlərin Qiymətdən Düşməsi. IPSAS 21 IPSAS 21 - AZ
IPSAS 21 -EN
IPSAS 21 - RU
Ümumi Dövlət Sektoru haqqında Maliyyə Məlumatının Açıqlanması. IPSAS 22 IPSAS 22 - AZ
IPSAS 22 -EN
IPSAS 22 - RU
İşçilərə mükafatlar. IPSAS 25 - IPSAS 39 ilə əvəz edilərək ləğv edilib. IPSAS 25 - AZ
IPSAS 25 -EN
IPSAS 25 - RU
Pul vəsaitləri yaradan aktivlərin dəyərdən düşməsi. IPSAS 26 IPSAS 26 - AZ
IPSAS 26 -EN
IPSAS 26 - RU
Kənd təsərrüfatı. IPSAS 27 IPSAS 27 - AZ
IPSAS 27 -EN
IPSAS 27 - RU
Maliyyə alətləri Təqdimat. IPSAS 28 IPSAS 28 - AZ
IPSAS 28 -EN
IPSAS 28 - RU
Maliyyə alətləri tanınma və qiymətləndirmə. IPSAS 29 IPSAS 29 - AZ
IPSAS 29 -EN
IPSAS 29 - RU
Maliyyə alətləri məlumatın açıqlanması. IPSAS 30 IPSAS 30 - AZ
IPSAS 30 -EN
IPSAS 30 - RU
Qeyri maddi aktivlər. IPSAS 31 IPSAS 31 - AZ
IPSAS 31 -EN
IPSAS 31 - RU
Konsessiya xidmətlərinin razılaşdırılması. IPSAS 32 IPSAS 32 - AZ
IPSAS 32 -EN
IPSAS 32 - RU
Hesablama metodu əsasında İctimai sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi. IPSAS 33 IPSAS 33 - AZ
IPSAS 33 -EN
IPSAS 33 - RU
Fərdi maliyyə hesabatları. IPSAS 34 IPSAS 34 - AZ
IPSAS 34 -EN
IPSAS 34 - RU
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları. IPSAS 35 IPSAS 35 - AZ
IPSAS 35 -EN
IPSAS 35 - RU
Birgə müəssisələrə və assosiasiv təşkilatlara investisiyalar. IPSAS 36 IPSAS 36 - AZ
IPSAS 36 - EN
IPSAS 36 - RU
İşçilərə mükafatlar. IPSAS 39 IPSAS 39 - AZ
IPSAS 39 - EN
IPSAS 39 - RU


Yazı sonuncu dəfə 2020-12-10 tarixində yenilənib.

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!