Büdcə təşkilatları üçün MMUS

DİQQƏT! "Mühasibat uçotu haqqında" AR Qanununun 13 maddəsinə əsasən büdcə təşkilatları, bələdiyyə orqanları və illik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları əsasında tərtib edən digər qeyri-kommersiya təşkilatları, habelə publik hüquqi şəxslər tərəfindən mühasibat uçotunun təşkili, aparılması və maliyyə hesabatlarının hazırlanması İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları ilə tənzimlənir.

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları

Həmin Qanunun 4.3-1 maddəsinə əsasən beynəlxalq standartların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri ilk dəfə dərc olunduqdan sonra AR Maliyyə Nazirliyi təsdiq etdiyi müvafiq Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarını və uçot qaydaları ləğv edilir.

Beləliklə, aşağıdakı Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları beynəlxalq standartların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri ilk dəfə dərc olunduqdan sonra ləğv olunacaqdır.

Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları

NStandartın adıYüklə
1 Maliyyə Hesabatlarının Təqdimatı(yüklə - PDF - 263 KB)
2 Pul Vəsaitlərinin hərəkəti haqqında Hesabat(yüklə - PDF - 120 KB)
3 Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər(yüklə - PDF - 134 KB)
4 Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri(yüklə - PDF - 117 KB)
5 Borclara aid edilən xərclər(yüklə - PDF - 72 KB)
6 Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları(yüklə - PDF - 103 KB)
7 Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyalarin uçotu(yüklə - PDF - 110 KB)
8 Birgə müəssisələrdə iştirak payları(yüklə - PDF - 112 KB)
9 Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər(yüklə - PDF - 99 KB)
10 Hiperinflyasiya Şəraitində Maliyyə Hesabatları(yüklə - PDF - 84 KB)
11 Tikinti müqavilələri(yüklə - PDF - 110 KB)
12 Ehtiyatlar(yüklə - PDF - 102 KB)
13 İcarə(yüklə - PDF - 147 KB)
14 Balans hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr(yüklə - PDF - 79 KB)
15 Maliyyə Alətləri: Məlumatın Açıqlanması və Təqdim edilməsi(yüklə - PDF - 151 KB)
16 Daşınmaz əmlaka investisiyalar(yüklə - PDF - 182 KB)
17 Torpaq, tikili və avadanlıqlar(yüklə - PDF - 178 KB)
18 Seqment Hesabatları(yüklə - PDF - 110 KB)
19 Qiymətləndirilmiş Öhdəliklər, Şərti Öhdəliklər və Şərti Aktivlər(yüklə - PDF - 146 KB)
20 Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması(yüklə - PDF - 81 KB)
21 Pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərin qiymətdən düşməsi(yüklə - PDF - 126 KB)
22 Ümumi Dövlət Sektoru haqqında Maliyyə Məlumatının Açıqlanması(yüklə - PDF - 75 KB)
23 Qeyri-birja əməliyyatları üzrə gəlirlər (Vergilər və Transferlər)(yüklə - PDF - 128 KB)
24 Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı(yüklə - PDF - 72 KB)
Əlavə 1 Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (yüklə - Excell - 28 KB)
Əlavə 2 Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat(yüklə - Excell - 26 KB)
Əlavə 3 Xalis aktivlər/kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat (yüklə - Excell - 30 KB)
Əlavə 4 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (yüklə - Excell - 35 KB)
Əlavə 5 Hesablar planı (yüklə - PDF - 112 KB)


Yazı sonuncu dəfə 2020-04-05 tarixində yenilənib.

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!