Kommersiya Təşkilatları üçün MMUS

DİQQƏT! "Mühasibat uçotu haqqında" AR Qanununun 4.3-1 maddəsinə əsasən beynəlxalq standartların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri ilk dəfə dərc olunduqdan sonra AR Maliyyə Nazirliyi təsdiq etdiyi müvafiq Milli Mühasibat Uçotu Standartlarını və uçot qaydaları ləğv edilir.

Beləliklə, aşağıdakı Milli Mühasibat Uçotu Standartları beynəlxalq standartların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri ilk dəfə dərc olunduqdan sonra ləğv olunacaqdır.

Milli Mühasibat Uçotu Standartları "Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydaları" əsasında hazırlanıbdır.

Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının qəbul edilməsi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları

Qeyri-Hökümət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları

NStandartın adıYüklə
Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları(yüklə - PDF - 109 KB)
1 Maliyyə hesabatlarının təqdimatı(yüklə - PDF - 231 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
2 Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat(yüklə - PDF - 128 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
3 Cari mənfəət vergisi(yüklə - PDF - 56 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
4 Təxirə salınmış mənfəət vergisi(yüklə - PDF - 78 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
5 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat(yüklə - PDF - 135 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
6 Gəlirlər(yüklə - PDF - 92 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
7 Torpaq, tikili və avadanlıqlar(yüklə - PDF - 124 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
8 Ehtiyatlar(yüklə - PDF - 74 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
9 Balans hesabatı tarixindən sonraki hadisələr(yüklə - PDF - 57 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
10 Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər(yüklə - PDF - 106 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
11 Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər(yüklə - PDF - 107 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
12 Qeyri-maddi aktivlər(yüklə - PDF - 157 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
13 Borclara aid edilən xərclər(yüklə - PDF - 69 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
14 İcarə(yüklə - PDF - 122 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
15 Maliyyə alətləri – məlumatın açıqlanması və təqdim edilməsi(yüklə - PDF - 134 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
16 Tikinti muqavilələri(yüklə - PDF - 94 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
17 Hökümət subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması(yüklə - PDF - 76 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
18 Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi(yüklə - PDF - 139 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
19 Təşkilatların maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları(yüklə - PDF - 81 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
20 Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyaların uçotu(yüklə - PDF - 92 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
21 Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatları(yüklə - PDF - 97 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
22 Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu(yüklə - PDF - 115 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
23 Satiş üçün nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli aktivlərin uçotu və dayandırılmış əməliyyatlar(yüklə - PDF - 89 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
24 Aktivlərin qiymətdən düşməsi(yüklə - PDF - 210 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
25 Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması(yüklə - PDF - 64 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
26 Ədalətli dəyər(yüklə - PDF - 67 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
27 Daşınmaz əmlaka investisiyalar(yüklə - PDF - 132 KB)
Şərhlər və tövsiyələr(yüklə - MS Word)
28 Kənd təsərrüfatı(yüklə - PDF - 89 KB)
29 Aralıq maliyyə hesabatları(yüklə - PDF - 94 KB)
30 Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatları(yüklə - PDF - 81 KB)
31 Pensiya təminatı üzrə uçot və hesabat(yüklə - PDF - 88 KB)
32 Milli mühasibat uçotu standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi(yüklə - PDF - 188 KB)
33 Pay alətləri əsasında ödəmə(yüklə - PDF - 146 KB)
34 Əməliyyat seqmentləri(yüklə - PDF - 100 KB)
35 Səhm üzrə mənfəət(yüklə - PDF - 159 KB)
36 Maliyyə alətləri: tanınma və qiymətləndirmə(yüklə - PDF - 236 KB)
37 İşçilərin mükafatlandırılması(yüklə - PDF - 306 KB)
Yazı sonuncu dəfə 2020-04-05 tarixində yenilənib.

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!