Əmək və icra intizamının təşkili

Müəssisələrdə əmək müqavilələri, habelə bağlanmış kollektiv müqavilələr üzrə tərəflərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, əmək qanunvericiliyinin tələblərinin gözlənilməsi və əmək intizamının təmin olunması məqsədi ilə müəssisədaxili intizam qaydaları qəbul edilə bilər.

Müəssisədaxili intizam qaydaları - müəssisədə əmək intizamı qaydalarını tənzimləyən əsas lokal normativ aktdır. Bu sənəd işçilərin işə gəbulu və işdən azad edilməsi prosedurlarını, onların iş rejimini, işçilərə tətbiq edilən mükafat və intizam tənbehləri qaydalarını özündə əks etdirir. Adətən müəssisədaxili intizam qaydalarını müəssisənin insan qaynaqları şöbəsi hazırlayır

Müəssisədaxili intizam qaydaları AR Əmək Məcəlləsinə, habelə əmək qanunvericiliyi üzrə digər normativ hüquqi aktlara uyğun tərtib edilməlidir. Bu normativ hüquqi aktlara zidd olan müəssisədaxili intizam qaydalarının müvafiq müddəaları və onların tətbiqinin hüquqi nəticələri etibarsız hesab edilir.

Müəssisədaxili intizam qaydalarına, bir qayda olaraq, aşağıdakılar daxil edilir:

  • müəssisənin adı, təşkilati-hüquqi forması, fəaliyyət növü, hüquqi ünvanı;
  • iş vaxtının, nahar və digər istirahət fasilələrinin başlandığı və qurtardığı saatlar;
  • növbə cədvəlləri və onun tənzimlənməsi qaydaları;
  • əmək şəraitinin təmin edilməsi qaydaları;
  • əmək və icra intizamının, əmək vəzifələrinin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsində fərqlənmiş işçilərin, əmək kollektivlərinin mükafatlandırılması şərtləri və qaydaları;
  • əmək və icra intizamını pozmuş işçilərə əlavə intizam tənbehi tətbiq edilməsinin şərtləri və qaydaları.

Müəyyən müəssisələr birliyinə daxil olan müəssisələr üçün qəbul edilən müəssisədaxili intizam qaydalarında bu maddənin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş məlumatlarla yanaşı, həmin qaydaların şamil edildiyi müəssisələrin adları sadalanmaqla əlavə əmək şəraitinin yaradılmasına, əmək və icra intizamının təmin edilməsinə dair qanunvericiliyə uyğun olan digər məlumatlar da göstərilməlidir.

Müəssisədaxili intizam qaydalarını yükləmək.

Yazı sonuncu dəfə 2018-11-28 tarixində yenilənib.

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!