Corporate Finance

2016-07-01 | Financial English | 3434

Corporate Finance

Corporations need financing for the purchase of assets and the payment of expenses. The corporations can issue shares in exchange for money or property.

Sometimes it is called as equity funding. The holders of the shares form the ownership of the company. Each share is represented by a stock certificate, which is negotiable. It means that one can buy and sell it. The value of a share is determined by the net assets divided by the total number of shares out standing. The value of the share also depends on the success of the company. The greater the success, the more value the shares have.

A corporation can also get capital by borrowing. It is called debt funding. If a corporation borrows money, they give notes or bonds. They are also negotiable. But the interest has to be paid out whether business is profitable or not.

When running the corporation, management must consider both the outflow and inflow of capital. The outflow is formed by the purchase of inventory and supplies, payment of salaries. The inflow is formed by the sale of goods and services. In the long run the inflow must be greater than the outflow. It results in a profit. In addition, a company must deduct its costs, expenses, losses on bad debts, interest on borrowed capital and other items. It helps to determine if the financial management has been profitable. The amount of risk involved is also an important factor. It determines the fund raising and it shows if a particular corporation is a good investment.

Korporativ Maliyyə

Korporasiyalar aktivlərin alınması və xərclərin ödənişi üçün maliyyələşdirməyə ehtiyacları var. Korporasiyalar pul və ya əmlak qarşılığında səhmlər buraxa bilər.

Bəzən bu müəssisənin pul fondunun səhm vasitəsi ilə yaradılması kimi də adlandırılır. Səhmlərin sahibləri (səhmdarlar) şirkətin mülkiyyətini formalaşdırır. Hər bir səhm satıla və alına bilən səhm şəhadətnaməsi ilə təmsil edilir. Bu o deməkdir ki, səhm alınıb-satıla bilər. Səhmin dəyəri əmlakın xalis aktivlərinin səhmlərin ümumi sayına bölünməklə müəyyən edilir. Səhmin (aksiyanın) dəyəri həmçinin şirkətin müvəffəqiyyətindən asılıdır. Müəssisə daha böyük uğur qazandıqda, səhmin dəyəri daha çox artır.

Korporasiya (şirkət) həmçinin kapitalı borc götürməklə formalaşdıra bilər. Buna borc maliyyələşməsi deyilir. Müəssisə borc aldıqda, o borc kağızı və ya istiqraz vərəqəsi buraxır. Onlar da həmçinin alınıb-satıla bilər. Lakin, müəssisə gəlir və ya zərər əldə etdiyindən asılı olmayaraq, (alınan borca görə) faiz ödəməlidir.

Müəssisəni idarə edərkən, rəhbərlik kapitalın mədaxil və məxaricini nəzərə almalıdır. Məxaric inventarın və malların alınması, əmək haqlarının ödənişi ilə formalaşır. Mədaxil isə malların satışı və xidmətlərin göstərilməsi ilə formalaşır. Nəticədə mədaxil məxaricdən çox olmalıdır. Bu mənfəətlə nəticələnir. Bundan əlavə müəssisə gəlirindən öz xərclərini, ümidsiz borclar üzrə zərərləri, borc kapitalı üzrə faizləri və sair xərcləri çıxmalıdır. Bu, maliyyə menecmentinin sərfəli olub-olmamasını müəyyən etməyə kömək edir. Riskin həcmi də vacib foktordur. O, fondların cəlb edilməsini müəyyən edir və müəssisənin yaxşı maliyyələşməsinin olub-olmamasını gəstərir.

Active Vocabulary

to purchase - almaq
payment of expenses - xərclərin ödənilməsi
property - əmlak, mülk
equity funding - müəssisənin kapitalının səhmlərin buraxılması ilə formalaşdırılması
debt funding - müəssisənin kapitalının borc almaq ilə formalaşdırılması
holders of the shares - səhmdarlar
stock certificate - səhm şəhadətnaməsi
negotiable - satılıb alına bilən
net assets - xalis aktivlər
bond - istiqraz
note - borc kağızı
interest - borc faizi
to pay out - ödəmək
to run a corporation - korporasiyanı idarə etmək
inflow - mədaxil
outflow - məxaric
inventory - ehtiyatlar, inventar
supplies - resurslar
debt - borc
goods - mal, məhsul

Mənbə: www.muhasib.az

Corporate Finance

2016-07-01 | Financial English | 3434

Corporate Finance

Corporations need financing for the purchase of assets and the payment of expenses. The corporations can issue shares in exchange for money or property.

Sometimes it is called as equity funding. The holders of the shares form the ownership of the company. Each share is represented by a stock certificate, which is negotiable. It means that one can buy and sell it. The value of a share is determined by the net assets divided by the total number of shares out standing. The value of the share also depends on the success of the company. The greater the success, the more value the shares have.

A corporation can also get capital by borrowing. It is called debt funding. If a corporation borrows money, they give notes or bonds. They are also negotiable. But the interest has to be paid out whether business is profitable or not.

When running the corporation, management must consider both the outflow and inflow of capital. The outflow is formed by the purchase of inventory and supplies, payment of salaries. The inflow is formed by the sale of goods and services. In the long run the inflow must be greater than the outflow. It results in a profit. In addition, a company must deduct its costs, expenses, losses on bad debts, interest on borrowed capital and other items. It helps to determine if the financial management has been profitable. The amount of risk involved is also an important factor. It determines the fund raising and it shows if a particular corporation is a good investment.

Korporativ Maliyyə

Korporasiyalar aktivlərin alınması və xərclərin ödənişi üçün maliyyələşdirməyə ehtiyacları var. Korporasiyalar pul və ya əmlak qarşılığında səhmlər buraxa bilər.

Bəzən bu müəssisənin pul fondunun səhm vasitəsi ilə yaradılması kimi də adlandırılır. Səhmlərin sahibləri (səhmdarlar) şirkətin mülkiyyətini formalaşdırır. Hər bir səhm satıla və alına bilən səhm şəhadətnaməsi ilə təmsil edilir. Bu o deməkdir ki, səhm alınıb-satıla bilər. Səhmin dəyəri əmlakın xalis aktivlərinin səhmlərin ümumi sayına bölünməklə müəyyən edilir. Səhmin (aksiyanın) dəyəri həmçinin şirkətin müvəffəqiyyətindən asılıdır. Müəssisə daha böyük uğur qazandıqda, səhmin dəyəri daha çox artır.

Korporasiya (şirkət) həmçinin kapitalı borc götürməklə formalaşdıra bilər. Buna borc maliyyələşməsi deyilir. Müəssisə borc aldıqda, o borc kağızı və ya istiqraz vərəqəsi buraxır. Onlar da həmçinin alınıb-satıla bilər. Lakin, müəssisə gəlir və ya zərər əldə etdiyindən asılı olmayaraq, (alınan borca görə) faiz ödəməlidir.

Müəssisəni idarə edərkən, rəhbərlik kapitalın mədaxil və məxaricini nəzərə almalıdır. Məxaric inventarın və malların alınması, əmək haqlarının ödənişi ilə formalaşır. Mədaxil isə malların satışı və xidmətlərin göstərilməsi ilə formalaşır. Nəticədə mədaxil məxaricdən çox olmalıdır. Bu mənfəətlə nəticələnir. Bundan əlavə müəssisə gəlirindən öz xərclərini, ümidsiz borclar üzrə zərərləri, borc kapitalı üzrə faizləri və sair xərcləri çıxmalıdır. Bu, maliyyə menecmentinin sərfəli olub-olmamasını müəyyən etməyə kömək edir. Riskin həcmi də vacib foktordur. O, fondların cəlb edilməsini müəyyən edir və müəssisənin yaxşı maliyyələşməsinin olub-olmamasını gəstərir.

Active Vocabulary

to purchase - almaq
payment of expenses - xərclərin ödənilməsi
property - əmlak, mülk
equity funding - müəssisənin kapitalının səhmlərin buraxılması ilə formalaşdırılması
debt funding - müəssisənin kapitalının borc almaq ilə formalaşdırılması
holders of the shares - səhmdarlar
stock certificate - səhm şəhadətnaməsi
negotiable - satılıb alına bilən
net assets - xalis aktivlər
bond - istiqraz
note - borc kağızı
interest - borc faizi
to pay out - ödəmək
to run a corporation - korporasiyanı idarə etmək
inflow - mədaxil
outflow - məxaric
inventory - ehtiyatlar, inventar
supplies - resurslar
debt - borc
goods - mal, məhsul

Mənbə: www.muhasib.az

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!