Elektron ticarət qaydasında vergi tətbiq ediləcək iş və xidmətlərin - SİYAHISI

2017-02-07 | Vergilər | 1322

"Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" 16 dekabr 2016-cı il tarixli qanuna əsasən, Vergi Məcəlləsində edilmiş bir sıra dəyişikliklər çərçivəsində elektron ticarət sahəsi də vergiyə cəlb edilib.

Azərbaycan Banklar Assosiayasındanverilən məlumata görə, ölkə ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığının və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsinin stimullaşdırılması, habelə bank sisteminin inkişafının sürətləndirilməsi məqsədilə 16 dekabr 2016-cı il tarixində "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" qanun qəbul olunub.

Qanunvericilik bazasında aparılan bu dəyişikliklərin bank sistemində nağdsız hesablaşmalar, o cümlədən ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar üzrə düzgün formada tətbiq edilməsi, vergi tətbiq ediləcək ödəniş əməliyyatlarının, xidmət və xidmət alıcıları ilə bağlı məlumatların müəyyənləşdirilməsi, həmçinin nağdsız hesablaşmaların çərçivəsinin formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən "Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları" üzrə Ekspert Qrupu ilə Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələri arasında bir sıra məhsuldar görüşlər keçirilərək qarşılıqlı müzakirələr aparılıb.

Keçirilən görüşlərdə bank ictimaiyyətini yaxından maraqlandıran bir çox açıq məsələlər, o cümlədən elektron ticarət qaydasında vergi tətbiq ediləcək iş və xidmətlər, elektron pul kisəsi, mərc oyunları, lotereya, digər yarış və müsabiqələrin müəyyən edilməsində istifadə ediləcək MCC kodlar müzakirə edilmiş və aşağıdakı ilkin siyahı müəyyən edilib:

 

VERGİLƏRİN ÖDƏNİŞLƏRİNƏ CƏLB OLUNAN XİDMƏTLƏR

   
           

No

MCC

Təsvir

Təsvir (azərbaycan dilində)

Visa / Mastercard

Təsvir

XİDMƏTLƏR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18%)

   

1

0763

Agricultural Cooperatives

Kənd təsərrüfatı kooperativləri

Visa / Mastercard

Xidmət

2

0780

Horticultural and Landscaping Services

Bağsalma və landşaft dizaynı xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

3

4215

Courier Services—Air and Ground, Freight Forwarders

Kuryer xidmətləri – hava və quru vasitəsilə, ekspeditorlar

Visa / Mastercard

Xidmət

4

4813

Key-entry Telecom Merchant providing single local and long-distance phone calls using a central access number in a non-face-to-face environment using key entry

Fiziki kart olmadan yalnız kart məlumatlarının daxil edilməsi ilə aparılan yerli və beynəlxalq zənqlərin edilməsi

Visa / Mastercard

Xidmət

5

4814

Telecommunication Services, including Local and Long Distance Calls, Credit Card Calls, Calls Through Use of Magnetic-Stripe-Reading Telephones, and Fax Services

Telekommunikasiya xidmətləri – yerli və şəhərlərarası zənglər, kredit kartı üzrə zənglər, maqnit zolaqlarının oxunması yolu ilə edilən zənglər və faks xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

6

4816

Computer Network/Information Services

Komputer şəbəkəsi / İnformasiya xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

7

4821

Telegraph Services

Teleqraf xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

8

4899

Cable, Satellite, and Other Pay Television and Radio Services

Kabel, peyk və digər ödənişli televiziya və radio xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

9

5734

Computer Software Stores

Kompüterlər üçün Proqram təminatı proqramları

Visa / Mastercard

Xidmət

10

5960

Direct Marketing—Insurance Services

Birbaşa marketinq – sığorta xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

11

5962

Direct Marketing—Travel-Related Arrangement Services

Birbaşa marketinq – səyahət – əlaqəli tənzimləmə sistemləri

Visa / Mastercard

Xidmət

12

5967

Direct Marketing—Inbound Telemarketing Merchants

Birbaşa marketinq – telemarketinqlə bağlı satıcılar

Visa / Mastercard

Xidmət

13

6211

Securities—Brokers/Dealers

Mühafizəçilər – Brokerlər/ Dilerlər

Visa / Mastercard

Xidmət

14

6300

Insurance Sales, Underwriting, and Premiums

Sığorta satışı, anderraytinq və sığorta haqqları

Visa / Mastercard

Xidmət

15

7221

Photographic Studios

Foto studiyalar

Visa / Mastercard

Xidmət

16

7273

Dating Services

Tanışlıq xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

17

7277

Debt, Marriage, Personal—Counseling Service

Borc, evlilik, şəxsi konsultasiya xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

18

7278

Buying/Shopping Clubs, Services

Alış/Ticarət klubları, xidmətlər

Visa / Mastercard

Xidmət

19

7311

Advertising Services

Reklam xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

20

7321

Consumer Credit Reporting Agencies

İstehlak hesabları təqdim edən kredit agentlikləri

Visa / Mastercard

Xidmət

21

7333

Commercial Art, Graphics, Photography

İncəsənət, qrafika, foto

Visa / Mastercard

Xidmət

22

7339

Stenographic and Secretarial Support Services

Stenoqrafiya və katiblik xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

23

7361

Employment Agencies, Temporary Help Services

İşədüzətmə agentlikləri, müvəqqəti yardın xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

24

7372

Computer Programming, Data Processing, and Integrated Systems Design Services

Proqramlaşdırma, məlumat emalı və inteqrasiya sistemləri üzrə dizayn xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

25

7375

Information Retrieval Services

İnformasiya axtarışı xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

26

7392

Consulting, Management, and Public Relations Services

Konsalting, idarəetmə və ictimai əlaqələr üzrə xidmətlər

Visa / Mastercard

Xidmət

27

7395

Photo Developing, Photofinishing Laboratories

Foto atelye, foto laboratoriyalar

Visa / Mastercard

Xidmət

28

8111

Attorneys, Legal Services

Vəkillər və hüquqi xidmətlər

Visa / Mastercard

Xidmət

29

8398

Organizations, Charitable and Social Service

Müəssisələr, xeyriyyəçilik və sosial xidmətlər

Visa / Mastercard

Xidmət

30

8675

Automobile Associations

Avtomobil assosiasiyaları

Visa / Mastercard

Xidmət

31

8699

Membership Organizations (Not Elsewhere Classified)

Üzvlük müəssisələri (Təsnifləşdirmə olmadan)

Visa / Mastercard

Xidmət

32

8911

Architectural, Engineering, and Surveying Services

Memarlıq, mühəndislik və araşdırma xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

33

8931

Accounting, Auditing, and Bookkeeping Services

Mühasibat uçotu, audit, mühasibat xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

34

9402

Postal Services—Government Only

Poçt xidmətləri – yalnız hökümətə aid

Visa / Mastercard

Xidmət

           

No

MCC

Təsvir

 

Visa/MC

Təsvir

SON MƏHSUL ELEKTRON MAL KİMİ QİYMƏTLƏNDİRİLİR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18%)

   

35

5815

Digital Goods Media – Books, Movies, Music

Rəqəmsal media malları – kitablar, filmlər, musiqi

Visa/MC

Xidmət

36

5816

Digital Goods – Games

Rəqəmsal mallar – oyunlar

Visa/MC

Xidmət

37

5817

Digital Goods – Applications (Excludes Games)

Rəqəmsal mallar – mobil əlavələr (Oyunlar istisna olmaqla)

Visa/MC

Xidmət

38

5818

Digital Goods – Large Digital Goods Merchant

Rəqəmsal mallar – iri rəqəmsal malların satıcısı

Visa/MC

Xidmət

           

No

MCC

Təsvir

 

Visa/MC

Təsvir

MƏRC OYUNLARI, LOTEREYALAR VƏ DİGƏR YARIŞLARLA BAĞLI MCC-KODLAR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18%, UDUŞ ÜZRƏ 10%)

39

7800

Government Owned Lottery (US Region Only)

Hökümətə məxsus lotereya (Yalnız ABŞ regionu üçün)

Visa/MC

Lotereya

40

7801

Internet Gambling (US Region Only)

İnternet mərc oyunları (Yalnız ABŞ regionu üçün)

Visa/MC

Mərc oyunları

41

7802

Government Licensed Horse/Dog Racing (US Region Only)

Hökümət tərəfindən lisenziyalaşdırılmış at və it yarışları

Visa/MC

Mərc oyunları

42

7995

Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, and Wagers at Race Tracks

Mərc oyunlarına pul qoyuluşu, lotereya biletləri, kazino, Off-Track totalizatorlar və yarış totalizatorlar

Visa/MC

Mərc oyunları

43

9406

Government-owned Lottery (Specific Countries)

Hökümətə məxsus lotereya (Müəyyən ölkələr)

Visa/MC

Lotereya

44

9754

Gambling—Horse Racing, Dog Racing

Mərc oyunları – at yarışları, it yarışları

Visa/MC

Mərc oyunları

           

No

MCC

Təsvir

 

Visa/MC

Təsvir

QUASİ CASH (PUL KİSƏLƏRİ İLƏ BAĞLI XİDMƏTLƏR, VƏSAİTLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİ ÜZRƏ 10%)

   

45

6051

Quasi Cash—Merchant

Pul kisələri

Visa

Pul kisəsi

46

6540

Quasi Cash—Merchant

Pul kisələri

MC

Pul kisəsi

Mənbə: http://marja.az/news/2604

Elektron ticarət qaydasında vergi tətbiq ediləcək iş və xidmətlərin - SİYAHISI

2017-02-07 | Vergilər | 1322

"Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" 16 dekabr 2016-cı il tarixli qanuna əsasən, Vergi Məcəlləsində edilmiş bir sıra dəyişikliklər çərçivəsində elektron ticarət sahəsi də vergiyə cəlb edilib.

Azərbaycan Banklar Assosiayasındanverilən məlumata görə, ölkə ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığının və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsinin stimullaşdırılması, habelə bank sisteminin inkişafının sürətləndirilməsi məqsədilə 16 dekabr 2016-cı il tarixində "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" qanun qəbul olunub.

Qanunvericilik bazasında aparılan bu dəyişikliklərin bank sistemində nağdsız hesablaşmalar, o cümlədən ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar üzrə düzgün formada tətbiq edilməsi, vergi tətbiq ediləcək ödəniş əməliyyatlarının, xidmət və xidmət alıcıları ilə bağlı məlumatların müəyyənləşdirilməsi, həmçinin nağdsız hesablaşmaların çərçivəsinin formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən "Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları" üzrə Ekspert Qrupu ilə Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələri arasında bir sıra məhsuldar görüşlər keçirilərək qarşılıqlı müzakirələr aparılıb.

Keçirilən görüşlərdə bank ictimaiyyətini yaxından maraqlandıran bir çox açıq məsələlər, o cümlədən elektron ticarət qaydasında vergi tətbiq ediləcək iş və xidmətlər, elektron pul kisəsi, mərc oyunları, lotereya, digər yarış və müsabiqələrin müəyyən edilməsində istifadə ediləcək MCC kodlar müzakirə edilmiş və aşağıdakı ilkin siyahı müəyyən edilib:

 

VERGİLƏRİN ÖDƏNİŞLƏRİNƏ CƏLB OLUNAN XİDMƏTLƏR

   
           

No

MCC

Təsvir

Təsvir (azərbaycan dilində)

Visa / Mastercard

Təsvir

XİDMƏTLƏR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18%)

   

1

0763

Agricultural Cooperatives

Kənd təsərrüfatı kooperativləri

Visa / Mastercard

Xidmət

2

0780

Horticultural and Landscaping Services

Bağsalma və landşaft dizaynı xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

3

4215

Courier Services—Air and Ground, Freight Forwarders

Kuryer xidmətləri – hava və quru vasitəsilə, ekspeditorlar

Visa / Mastercard

Xidmət

4

4813

Key-entry Telecom Merchant providing single local and long-distance phone calls using a central access number in a non-face-to-face environment using key entry

Fiziki kart olmadan yalnız kart məlumatlarının daxil edilməsi ilə aparılan yerli və beynəlxalq zənqlərin edilməsi

Visa / Mastercard

Xidmət

5

4814

Telecommunication Services, including Local and Long Distance Calls, Credit Card Calls, Calls Through Use of Magnetic-Stripe-Reading Telephones, and Fax Services

Telekommunikasiya xidmətləri – yerli və şəhərlərarası zənglər, kredit kartı üzrə zənglər, maqnit zolaqlarının oxunması yolu ilə edilən zənglər və faks xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

6

4816

Computer Network/Information Services

Komputer şəbəkəsi / İnformasiya xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

7

4821

Telegraph Services

Teleqraf xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

8

4899

Cable, Satellite, and Other Pay Television and Radio Services

Kabel, peyk və digər ödənişli televiziya və radio xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

9

5734

Computer Software Stores

Kompüterlər üçün Proqram təminatı proqramları

Visa / Mastercard

Xidmət

10

5960

Direct Marketing—Insurance Services

Birbaşa marketinq – sığorta xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

11

5962

Direct Marketing—Travel-Related Arrangement Services

Birbaşa marketinq – səyahət – əlaqəli tənzimləmə sistemləri

Visa / Mastercard

Xidmət

12

5967

Direct Marketing—Inbound Telemarketing Merchants

Birbaşa marketinq – telemarketinqlə bağlı satıcılar

Visa / Mastercard

Xidmət

13

6211

Securities—Brokers/Dealers

Mühafizəçilər – Brokerlər/ Dilerlər

Visa / Mastercard

Xidmət

14

6300

Insurance Sales, Underwriting, and Premiums

Sığorta satışı, anderraytinq və sığorta haqqları

Visa / Mastercard

Xidmət

15

7221

Photographic Studios

Foto studiyalar

Visa / Mastercard

Xidmət

16

7273

Dating Services

Tanışlıq xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

17

7277

Debt, Marriage, Personal—Counseling Service

Borc, evlilik, şəxsi konsultasiya xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

18

7278

Buying/Shopping Clubs, Services

Alış/Ticarət klubları, xidmətlər

Visa / Mastercard

Xidmət

19

7311

Advertising Services

Reklam xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

20

7321

Consumer Credit Reporting Agencies

İstehlak hesabları təqdim edən kredit agentlikləri

Visa / Mastercard

Xidmət

21

7333

Commercial Art, Graphics, Photography

İncəsənət, qrafika, foto

Visa / Mastercard

Xidmət

22

7339

Stenographic and Secretarial Support Services

Stenoqrafiya və katiblik xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

23

7361

Employment Agencies, Temporary Help Services

İşədüzətmə agentlikləri, müvəqqəti yardın xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

24

7372

Computer Programming, Data Processing, and Integrated Systems Design Services

Proqramlaşdırma, məlumat emalı və inteqrasiya sistemləri üzrə dizayn xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

25

7375

Information Retrieval Services

İnformasiya axtarışı xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

26

7392

Consulting, Management, and Public Relations Services

Konsalting, idarəetmə və ictimai əlaqələr üzrə xidmətlər

Visa / Mastercard

Xidmət

27

7395

Photo Developing, Photofinishing Laboratories

Foto atelye, foto laboratoriyalar

Visa / Mastercard

Xidmət

28

8111

Attorneys, Legal Services

Vəkillər və hüquqi xidmətlər

Visa / Mastercard

Xidmət

29

8398

Organizations, Charitable and Social Service

Müəssisələr, xeyriyyəçilik və sosial xidmətlər

Visa / Mastercard

Xidmət

30

8675

Automobile Associations

Avtomobil assosiasiyaları

Visa / Mastercard

Xidmət

31

8699

Membership Organizations (Not Elsewhere Classified)

Üzvlük müəssisələri (Təsnifləşdirmə olmadan)

Visa / Mastercard

Xidmət

32

8911

Architectural, Engineering, and Surveying Services

Memarlıq, mühəndislik və araşdırma xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

33

8931

Accounting, Auditing, and Bookkeeping Services

Mühasibat uçotu, audit, mühasibat xidmətləri

Visa / Mastercard

Xidmət

34

9402

Postal Services—Government Only

Poçt xidmətləri – yalnız hökümətə aid

Visa / Mastercard

Xidmət

           

No

MCC

Təsvir

 

Visa/MC

Təsvir

SON MƏHSUL ELEKTRON MAL KİMİ QİYMƏTLƏNDİRİLİR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18%)

   

35

5815

Digital Goods Media – Books, Movies, Music

Rəqəmsal media malları – kitablar, filmlər, musiqi

Visa/MC

Xidmət

36

5816

Digital Goods – Games

Rəqəmsal mallar – oyunlar

Visa/MC

Xidmət

37

5817

Digital Goods – Applications (Excludes Games)

Rəqəmsal mallar – mobil əlavələr (Oyunlar istisna olmaqla)

Visa/MC

Xidmət

38

5818

Digital Goods – Large Digital Goods Merchant

Rəqəmsal mallar – iri rəqəmsal malların satıcısı

Visa/MC

Xidmət

           

No

MCC

Təsvir

 

Visa/MC

Təsvir

MƏRC OYUNLARI, LOTEREYALAR VƏ DİGƏR YARIŞLARLA BAĞLI MCC-KODLAR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18%, UDUŞ ÜZRƏ 10%)

39

7800

Government Owned Lottery (US Region Only)

Hökümətə məxsus lotereya (Yalnız ABŞ regionu üçün)

Visa/MC

Lotereya

40

7801

Internet Gambling (US Region Only)

İnternet mərc oyunları (Yalnız ABŞ regionu üçün)

Visa/MC

Mərc oyunları

41

7802

Government Licensed Horse/Dog Racing (US Region Only)

Hökümət tərəfindən lisenziyalaşdırılmış at və it yarışları

Visa/MC

Mərc oyunları

42

7995

Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, and Wagers at Race Tracks

Mərc oyunlarına pul qoyuluşu, lotereya biletləri, kazino, Off-Track totalizatorlar və yarış totalizatorlar

Visa/MC

Mərc oyunları

43

9406

Government-owned Lottery (Specific Countries)

Hökümətə məxsus lotereya (Müəyyən ölkələr)

Visa/MC

Lotereya

44

9754

Gambling—Horse Racing, Dog Racing

Mərc oyunları – at yarışları, it yarışları

Visa/MC

Mərc oyunları

           

No

MCC

Təsvir

 

Visa/MC

Təsvir

QUASİ CASH (PUL KİSƏLƏRİ İLƏ BAĞLI XİDMƏTLƏR, VƏSAİTLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİ ÜZRƏ 10%)

   

45

6051

Quasi Cash—Merchant

Pul kisələri

Visa

Pul kisəsi

46

6540

Quasi Cash—Merchant

Pul kisələri

MC

Pul kisəsi

Mənbə: http://marja.az/news/2604Vergilər bölümünün son xəbərləri

2020-05-21 | Vergi ödəyicilərinin hesabatlılığı
2020-05-16 | İqtisadiyyat Nazirliyi vergi ödəyicilərinə xəbərdarlıq edib
2020-05-16 | Vergi ödəyicilərinin qəbulu əvvəlcədən onlayn növbə tutmaqla həyata keçiriləcək
2020-05-16 | ƏDV-nin geri qaytarılması
2020-05-16 | ƏDV-ni geri alan istehlakçı malı necə geri qaytara bilər?
2020-05-15 | ƏDV-nin müəyyən hissəsini geri əldə etmək üçün nələrə diqqət yetirilməlidir?
2020-05-05 | Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar vergi hesabatlarının təqdim edilməsi müddətləri uzadılıb
2020-05-04 | Pərakəndə ticarət və ya iaşə obyektlərindən alınmış mallara görə ödənilən ƏDV-nin bir hissəsinin qaytarılması mexanizmi müəyyən edilib
2020-05-02 | Məcburi dövlət sosial sığorta haqqının dərəcələri azaldılır.
2020-05-01 | Azərbaycanda müvəqqəti vergi rejimi tətbiq edilir

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2019.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!