Məcburi dövlət sosial sığorta haqqının dərəcələri azaldılır.

2020-05-02 | Vergilər | 4141

AR Milli Məclisinin 01.05.2020 tarixində keçirilmiş iclasında "Sosial sığorta haqqında" qanuna dəyişikliklər qəbul edilib. "Sosial sığorta haqqında" AR Qanununa edilən dəyişikliklərə əsasən məcburi dövlət sosial sığorta haqqının dərəcələri azaldılır.

Belə ki, 01.04.2020 tarixindən 01.01.2021 tarixinə kimi fərdi sahibkarların məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə ödəniləcək:

1. Tikinti və ticarət sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əməkhaqqının (2019-cu il sentyabrın 1-dən 250 manat) 25 faizi - 62.50 manat məbləğinin:

 • Bakı şəhərində 100 faizi - 62.50 manat,
 • Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi - 56.25 manat (250 * 25% * 90%),
 • digər şəhərlərdə 80 faizi - 50 manat (250 * 25% * 80%),
 • rayon inzibati ərazi vahidlərinin inzibati mərkəzi olan inzibati ərazi vahidlərində və qəsəbələrdə 60 faizi - 37.50 manat (250 * 25% * 60%),
 • kənd yerlərində 50 faizi - 31.25 manat (250 * 25% * 50%) miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyəcəklər.

2. digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər isə ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əməkhaqqının 15 faizi - 37.50 manat məbləğinin:

 • Bakı şəhərində 100 faizi - 37.50 manat,
 • Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi - 33.75 manat (250 * 15% * 90%),
 • digər şəhərlərdə 80 faizi - 30 manat (250 * 15% * 80%),
 • rayon inzibati ərazi vahidlərinin inzibati mərkəzi olan inzibati ərazi vahidlərində və qəsəbələrdə 60 faizi - 22.50 manat (250 * 15% * 60%),
 • kənd yerlərində 50 faizi - 18.75 manat (250 * 15% * 50%) miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyəcəklər.
Misal 1.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs Lənkəran şəhərində tikinti sahəsində xidmətlə məşğuldur. Bu zaman sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs özü üçün ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqı (2019-cu il sentyabr ayının 1-dən 250 manat) məbləğinin hər ay üçün 01.01.2020-01.04.2020 tarixlər arası 50 faizini, 01.04.2020-01.01.2021 tarixlər arası 25 faizini yəni

01.01.2020 - 01.04.2020 tarixlər arası: 250 x 50% = 125 manat məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

01.04.2020 - 01.01.2021 tarixlər arası: 250 x 25% x 80% = 50 manat məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

Misal 2.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs Bərdə şəhərində əhaliyə məişət xidməti ilə məşğuldur. Bu zaman sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs özü üçün ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqı (2019-cu il sentyabr ayının 1-dən 250 manat) məbləğinin hər ay üçün 01.01.2020-01.04.2020 tarixlər arası 25 faizini, 01.04.2020-01.01.2021 tarixlər arası 15 faizi miqdarında, yəni

01.01.2020 - 01.04.2020 tarixlər arası: 250 x 25% = 62.50 manat məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

01.04.2020 - 01.01.2021 tarixlər arası: 250 x 15% x 80% = 30 manat məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

3. vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər - vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər - gəlirlərinin (xərclər çıxılmaqla) 10 faizi miqdarında;

4. Bundan başqa, Qanuna daxil edilmiş yeni maddələrə əsasən, sabit vergi ödəyən şəxslər, və ya fərdi qaydada (muzdlu işçi cəlb etmədən) aşağıdakı cədvəldə nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan fiziki şəxslər, və "Fərqlənmə nişanı" alan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri aşağıdakı miqdarlarda məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyəcəklər:

Fəaliyyət növünün adı Minimum aylıq əməkhaqqının

Toylarda, şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıçılıq, rəqqaslıq, aşıqlıq, məzhəkəçilik və digər oxşar fəaliyyət

5% - 12.50 manat

Fərdi foto, audio-video xidmətləri (foto studiyalar istisna olmaqla) sahəsində fəaliyyət

5% - 12.50 manat

Çəkməçi, pinəçi

3% - 7.50 manat

Saat, televizor, soyuducu və digər məişət cihazlarının təmiri

3% - 7.50 manat

Fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə ev qulluqçusu, xəstələrə, qocalara və uşaqlara qulluq xidməti, dayə, fərdi sürücülük, ev təsərrüfatında təmizlik, bağban, aşbaz, gözətçi və iaşə obyektlərində müştərilərə xidmət göstərən fiziki şəxslər (ofisiant)

3% - 7.50 manat

Nəqqaşlıq emalatxanalarının fəaliyyəti

3% - 7.50 manat

Fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər

3% - 7.50 manat

Fərdi qaydada dərzi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər

3% - 7.50 manat

mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərin (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli (I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər) ailə üzvlərinin hər biri üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqqı torpağın sahəsindən asılı olaraq, minimum aylıq əməkhaqqının aşağıda göstərilən dərəcələri üzrə hesablanır:

5 hektaradək olduqda - 2% (5 manat);

5 hektardan 10 hektaradək olduqda - 6% (15 manat);

10 hektardan yuxarı olduqda - 10% (25 manat);

AR Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada "Fərqlənmə nişanı" alan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri

6% - 15 manat

Yuxarıdakı cədvəldə nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan fiziki şəxslər (mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslər və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli ailə üzvləri istisna olmaqla) üçün aylıq sosial sığorta haqqının məbləği aşağıdakı əmsallar tətbiq edilməklə müəyyən olunur:

 • Bakı şəhərində (kənd və qəsəbələr daxil olmaqla) – 2,0;
 • Abşeron rayonunda, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində – 1,5;
 • Digər şəhər və rayonlarda – 1;
Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən fiziki şəxslər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı "Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin və məcburi dövlət sosial sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz" alınarkən, "Fərqlənmə nişanı" alan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri tərəfindən "Fərqlənmə nişanı" alınarkən ödənilir.
Misal

Fiziki şəxs Qax şəhərində saat təmiri xidməti göstərir. Belə olduqda, sosial sığorta haqqının aylıq məbləği aşağıdakı kimi hesablanacaq: Minimum aylıq əməkhaqqının 2019-cu il sentyabrın 1-dən 250 manat təşkil edir.

Sosial sığorta haqqı = 250 x 3% x 1 (zona əmsalı) = 7.50 AZN

Eyni zamanda, həmin şəxs sabit vergi də ödəyəcəkdir:

Sabit vergi = 10 (sabit məbləğ) * 0.5 (zona əmsalı) = 5 AZN

Mənbə:

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqının dərəcələri azaldılır.

2020-05-02 | Vergilər | 4141

AR Milli Məclisinin 01.05.2020 tarixində keçirilmiş iclasında "Sosial sığorta haqqında" qanuna dəyişikliklər qəbul edilib. "Sosial sığorta haqqında" AR Qanununa edilən dəyişikliklərə əsasən məcburi dövlət sosial sığorta haqqının dərəcələri azaldılır.

Belə ki, 01.04.2020 tarixindən 01.01.2021 tarixinə kimi fərdi sahibkarların məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə ödəniləcək:

1. Tikinti və ticarət sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əməkhaqqının (2019-cu il sentyabrın 1-dən 250 manat) 25 faizi - 62.50 manat məbləğinin:

 • Bakı şəhərində 100 faizi - 62.50 manat,
 • Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi - 56.25 manat (250 * 25% * 90%),
 • digər şəhərlərdə 80 faizi - 50 manat (250 * 25% * 80%),
 • rayon inzibati ərazi vahidlərinin inzibati mərkəzi olan inzibati ərazi vahidlərində və qəsəbələrdə 60 faizi - 37.50 manat (250 * 25% * 60%),
 • kənd yerlərində 50 faizi - 31.25 manat (250 * 25% * 50%) miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyəcəklər.

2. digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər isə ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əməkhaqqının 15 faizi - 37.50 manat məbləğinin:

 • Bakı şəhərində 100 faizi - 37.50 manat,
 • Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi - 33.75 manat (250 * 15% * 90%),
 • digər şəhərlərdə 80 faizi - 30 manat (250 * 15% * 80%),
 • rayon inzibati ərazi vahidlərinin inzibati mərkəzi olan inzibati ərazi vahidlərində və qəsəbələrdə 60 faizi - 22.50 manat (250 * 15% * 60%),
 • kənd yerlərində 50 faizi - 18.75 manat (250 * 15% * 50%) miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyəcəklər.
Misal 1.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs Lənkəran şəhərində tikinti sahəsində xidmətlə məşğuldur. Bu zaman sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs özü üçün ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqı (2019-cu il sentyabr ayının 1-dən 250 manat) məbləğinin hər ay üçün 01.01.2020-01.04.2020 tarixlər arası 50 faizini, 01.04.2020-01.01.2021 tarixlər arası 25 faizini yəni

01.01.2020 - 01.04.2020 tarixlər arası: 250 x 50% = 125 manat məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

01.04.2020 - 01.01.2021 tarixlər arası: 250 x 25% x 80% = 50 manat məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

Misal 2.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs Bərdə şəhərində əhaliyə məişət xidməti ilə məşğuldur. Bu zaman sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs özü üçün ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqı (2019-cu il sentyabr ayının 1-dən 250 manat) məbləğinin hər ay üçün 01.01.2020-01.04.2020 tarixlər arası 25 faizini, 01.04.2020-01.01.2021 tarixlər arası 15 faizi miqdarında, yəni

01.01.2020 - 01.04.2020 tarixlər arası: 250 x 25% = 62.50 manat məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

01.04.2020 - 01.01.2021 tarixlər arası: 250 x 15% x 80% = 30 manat məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməlidir.

3. vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər - vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər - gəlirlərinin (xərclər çıxılmaqla) 10 faizi miqdarında;

4. Bundan başqa, Qanuna daxil edilmiş yeni maddələrə əsasən, sabit vergi ödəyən şəxslər, və ya fərdi qaydada (muzdlu işçi cəlb etmədən) aşağıdakı cədvəldə nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan fiziki şəxslər, və "Fərqlənmə nişanı" alan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri aşağıdakı miqdarlarda məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyəcəklər:

Fəaliyyət növünün adı Minimum aylıq əməkhaqqının

Toylarda, şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıçılıq, rəqqaslıq, aşıqlıq, məzhəkəçilik və digər oxşar fəaliyyət

5% - 12.50 manat

Fərdi foto, audio-video xidmətləri (foto studiyalar istisna olmaqla) sahəsində fəaliyyət

5% - 12.50 manat

Çəkməçi, pinəçi

3% - 7.50 manat

Saat, televizor, soyuducu və digər məişət cihazlarının təmiri

3% - 7.50 manat

Fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə ev qulluqçusu, xəstələrə, qocalara və uşaqlara qulluq xidməti, dayə, fərdi sürücülük, ev təsərrüfatında təmizlik, bağban, aşbaz, gözətçi və iaşə obyektlərində müştərilərə xidmət göstərən fiziki şəxslər (ofisiant)

3% - 7.50 manat

Nəqqaşlıq emalatxanalarının fəaliyyəti

3% - 7.50 manat

Fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər

3% - 7.50 manat

Fərdi qaydada dərzi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər

3% - 7.50 manat

mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərin (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli (I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər) ailə üzvlərinin hər biri üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqqı torpağın sahəsindən asılı olaraq, minimum aylıq əməkhaqqının aşağıda göstərilən dərəcələri üzrə hesablanır:

5 hektaradək olduqda - 2% (5 manat);

5 hektardan 10 hektaradək olduqda - 6% (15 manat);

10 hektardan yuxarı olduqda - 10% (25 manat);

AR Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada "Fərqlənmə nişanı" alan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri

6% - 15 manat

Yuxarıdakı cədvəldə nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan fiziki şəxslər (mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslər və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli ailə üzvləri istisna olmaqla) üçün aylıq sosial sığorta haqqının məbləği aşağıdakı əmsallar tətbiq edilməklə müəyyən olunur:

 • Bakı şəhərində (kənd və qəsəbələr daxil olmaqla) – 2,0;
 • Abşeron rayonunda, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində – 1,5;
 • Digər şəhər və rayonlarda – 1;
Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən fiziki şəxslər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı "Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin və məcburi dövlət sosial sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz" alınarkən, "Fərqlənmə nişanı" alan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri tərəfindən "Fərqlənmə nişanı" alınarkən ödənilir.
Misal

Fiziki şəxs Qax şəhərində saat təmiri xidməti göstərir. Belə olduqda, sosial sığorta haqqının aylıq məbləği aşağıdakı kimi hesablanacaq: Minimum aylıq əməkhaqqının 2019-cu il sentyabrın 1-dən 250 manat təşkil edir.

Sosial sığorta haqqı = 250 x 3% x 1 (zona əmsalı) = 7.50 AZN

Eyni zamanda, həmin şəxs sabit vergi də ödəyəcəkdir:

Sabit vergi = 10 (sabit məbləğ) * 0.5 (zona əmsalı) = 5 AZN

Mənbə:Vergilər bölümünün son xəbərləri

2021-06-01 | Sərnişin və yük daşımaları sahəsində vergi öhdəlikləri nədən ibarətdir?
2021-06-01 | Benzin və dizel yanacaqlarının satın alınması zamanı əvəzləşdirmə
2021-05-05 | Maliyyə sanksiyaları tətbiq edilərkən hansı məqamlara diqqət yetirilməlidir?
2021-05-04 | Kənd təsərrüfatı məhsulları hansı halda vergidən tam və ya qismən azad olunur?
2021-04-22 | Elektron ticarət qaydasında xaricə ödənilən məbləğlərə ƏDV-nin tətbiqi
2021-04-06 | NK: Əhalinin ömrünü qısaldan tütün məmulatlarının aksiz vergisinin artırılması məqsədəuyğun sayılıb
2021-04-05 | Riskli vergi ödəyiciləri barədə məlumatı necə əldə etmək olar?
2021-04-05 | İkiqat vergitutmanın qarşısını almaq üçün…
2021-04-04 | Bank hesabına ödənilən məbləğə görə kassa çeki verilməlidirmi?
2021-04-04 | İcbari tibbi sığorta haqlarını kimlər ödəməlidir? (VIDEO)

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2019.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!