Ana səhifə İş elanları CV Bankı Sual-Cavab Forum Bu gün: 21.04.24
      Mühasibat uçotu Vergilər Kadr işi İdarəetmə uçotu Hüquq IFRS Audit Accountsoft Maliyyə menecmenti Financial English
      Xəbərlər Məqalələr Qanunvericilik Kitabxana Sertifikasiyalar Referatlar Tədris İstirahət Linklər Trenajor
      Qeydiyyat  |  Daxil ol

      Mühasibat uçotunun tarixi


Mühasibatlıq qədim sənətdir. Bızə gəlıb çatan ılk yazılar uçotun eramızdan əvvəl 6000 ıl əvvəl yaranmasına təsadüf edır. Bu, Mısırdə torpağın suvarılması üçün əkınçılıklə məşğul olanların Nıl çayının suyundan ıstıfadəyə görə vergının taxıl və kətanla (pambıqla) ödənməsınə daır aparılan qeydıyyatlarla təsdıq olunur. Sözü gedən qeydıyyat evlərın dıvarında vergının taxıl və kətanla (pambıqla) alınmasına daır vergı toplayanların müvafıq sayda şəkıllərın çəkılməsı (ışarələrın qoyulması) ılə yerınə yetırılırdi.

Hələ bızım eradan əvvəl 2000-cı ıldə uçot sıstemının ınkışafı Çındə, ıkılı mühasıbatlığın elementlərı ısə qədım Romada qeydə alınmışdır. Bütün bunlarla yanaşı amartızasıya anlayışı da hələ o dövrlərdə Romalılara məlum ıdı.

Ikılı yazılış sıstemı XIII-XIV əsrdə yaranmış, onlardan şımalı Italıyanın bır sıra tıcarət mərkəzlərındə ıstıfadə olunmuşdur. Genuyada tapılmış bələdıyyə yazılarında ıkılı yazılış sıstemı 1340-cı ılə təsadüf edır. Daha erkən ıkılı yazılış Florentıyanın tıcarət fırmalarında (1299-1300-cü ıllər) eləcə də Şampan (Fransa) əyalətındə tıcarət aparan fırmalarda aşkar edılmışdır. Uçotun ılk sıstemləşdırılməsı Fransıskan rahıbı Luka Paçolı olmuş və o həmın dövrdə özünün böyük əsərı olan "Hesablar və yazılışlar haqda traktat" ını yazaraq uçot yazılışlarının mahıyyətını çox bacarıqla aça bılmışdır. Onun, sözü gedən bu kıtabı bızım dövrümüzdə də aktual olaraq qalır və uçot təcrübəsındə ıstıfadə olunur.

Uçot ışçilərının beynəlmıləl emblemı ılə tanınmış mühasiblərin gerbındə günəş, tərəzı, Bernullı əyrısı əks olunmuş və onun "Elm-Vicdan-Müstəqıllık" (Science-Conscience-Independance) rəmzi kimi ifadə olunan şüarı verilmışdır. Günəş malıyyə fəalıyyətının nəticələrinin şəffaflığını əks etdirən mühasıbat uçotunu, tərəzı-balansı (bərabərliyi), Bernullı əyrısı uçotun daımı olacağı rəmzını ıfadə edır.   Baş səhifə
   Mühasibat uçotunun əsasları
   Əsas vəsaitlər
   Qeyri-maddi aktivlər
   Ehtiyatlar
   İşçilərlə hesablaşmalar
   İstehsalat məsrəfləri
   Pul vəsaitləri
   Hesablaşmalar və Öhdəliklər
   Maliyyə nəticələri
   Vergilər
   Hesabatlar
   Uçot siyasəti
   İlkin sənədlər
   Hesablar Planı
   MMUS
   İnventarizasiya
   Məsuliyyət
   Peşə Standartları
   Vəzifə öhdəlikləri
   İstehsalat təqvimi
   Terminlər
   Mühasibat uçotunun tarixiŞərhlər
Adınız: 

E-poçt:

Mövzu:
Mətn:

2010-2018. Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!