Ana səhifə İş elanları CV Bankı Sual-Cavab Forum Bu gün: 21.04.24
      Mühasibat uçotu Vergilər Kadr işi İdarəetmə uçotu Hüquq IFRS Audit Accountsoft Maliyyə menecmenti Financial English
      Xəbərlər Məqalələr Qanunvericilik Kitabxana Sertifikasiyalar Referatlar Tədris İstirahət Linklər Trenajor
      Qeydiyyat  |  Daxil ol

      Mühasibat uçotu


Mühasibat uçotu - vacib və mürəkkəb bir sistemdir. Bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından, bəzi hallarda, müəssisənin gələcəyi asılıdır. Mühasibat şöbəsinin işi müəssisənin daxili idarəetmə hesabatlarının və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılmasıdır. Burada biliklər ilə yanaşı, işçi-mühasiblər arasında işlərin düzgün bölüşdürülməsi, qarşılıqlı yardımlaşma və komanda şəklində işləmə kimi amillər də mühüm rol oynayır.

Bu gün mühasibat uçotu müəssisənin elə bir sahəsidir ki, bu sahədən müəssisə gəlir də əldə edə bilər, zərər də.

İdarə heyyətinin vaxtında və düzgün idarəetmə uçotunun məlumatları ilə təmin etməsindən, onların müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı effektiv qərarların qəbul edilməsi asılıdır.

Maliyyə hesabatlarında təqdim olunan müəssisənin maliyyə vəziyyətindən investorların, kreditorların, müştərilərin qərarları asılıdır.

Beləliklə, idarəetmə, maliyyə və vergi uçotu sistemlərinin effektiv qurulması son dərəcə vacibdir.

Mühasibat uçotuna biznesin və iqtisadiyyatın dili deyirlər. Bu dil ilə müəssisələrin hazırki vəziyyətini, onların gələcəyi haqqında proqnozları öyrənmək olar.

Saytın bu hissəsində mühasibat uçotunun əsasları, əsas təsərrüfat sahələrinin mühasibat uçotu, uçotun təşkili və müxtəlif növ müəssisələrdə uçotun aparılması qaydaları veriləcək.

Bildiyimiz kimi hal-hazırda Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlara keçidi prosesi gedir. Bunu nəzərə alaraq çalışacayıq ki, mövzularda həm köhnə, həm də yeni uçot standartları barədə danışaq.

?car? mnasib?tl?ri maliyy? hesabatlar?nda nec? ?ks olunmal?d?r?

Maliyy? hesabatlar?n?n beyn?lxalq standart?na ?sas?n icar? mqavil?si zr? g?lir v? x?rcl?rin maliyy? hesabatlar?nda ...

2022-12-07 | Mühasibat uçotu


Nizamnam? kapital?na qoyulan ?sas v?saitl?rin r?smil??dirilm?si

qtisadi subyektl?rd? nizamnam? kapital?n?n formala?mas?n?n mxt?lif formalar? mvcuddur. Nizamnam? kapital?na ...

2021-02-22 | Mühasibat uçotu


Elektron al?? akt?n?n t?rtib edilm?si

Nazirl?r Kabineti "Elektron al?? akt?n?n formas?n?n, t?tbiqi, uotu v? istifad?si Qaydalar?" v? "Elektron al?? akt?"n?n formas?n? t?sdiq edib....

2020-08-07 | Mühasibat uçotu


Nizamnam? kapital?n? hiss?-hiss? d?m?k mmkndr

Sahibkarl?q subyektl?rinin maliyy? durumunu m?yy?n etm?y? imkan ver?n ?n vacib gst?ricil?rd?n ...

2020-03-03 | Mühasibat uçotu


P?rak?nd? ticar?td? g?lir v? x?rcl?rin hesablanmas?

Mvcud qanunvericiliy? ?sas?n, p?rak?nd? ticar?tl? m???ul olan vergi d?yicil?ri g?lirl?rinin v? x?rcl?rinin vaxtl?-vaxt?nda d?qiq uotunu aparma?a borcludurlar. ...

2019-07-17 | Mühasibat uçotuBütün məqalələr
   Bölümün xəbərləri

Íĺ ěîăó ńîçäŕňü ńîĺäčíĺíčĺ