Corporations

2016-10-01 | Financial English | 2786

CORPORATIONS

Korporasiyalar

A business corporation is an institution established for the purpose of making profit. It is operated by individuals. Their shares of ownership are represented by stock certificates. A person who owns a stock certificate is called a stockholder.

There are several advantages of the corporate form of ownership. The first is the ability to attract financial resources. The next advantage is the corporation attracts a large amount of capital it can invest it in plants, equipment and research. And the third advantage is that a corporation can offer higher salaries and thus attract talented managers and specialists.

The privately owned business corporation is one type of corporation. There are some other types too. Educational, religions, charitable institutions can also incorporate. Usually such corporation does not issue stock and is nonprofit. If there is a profit it is reinvested in the institution rather than distributed to private stockholders.

In some western countries, cities, states, federal government and special agencies can establish governmental corporations. A few examples of these go¬vern¬mental corporations are states universities, state hospital and city owned utilities. Governmental corporations are non-profit as a rule and usually they do not issue stock certificates.

İşgüzar korporasiya qazanc götürmək məqsədilə qurulan təşkilatdır. Bu şəxslər tərəfindən idarə olunur. Onların mülkiyyətinin aksiyaları səhm şəhadətnamələri ilə təmsil edilir. Bir fond (səhm) şəhadətnaməsinə malik olan şəxs səhmdar adlandırılır.

Mülkiyyətin korporativ (ümumi) formasının bir neçə üstünlüyü var. Birinci üstünlük maliyyə resurslarını cəlb etmək imkanıdır. Növbəti üstünlük korporasiya zavodlarda, təchizatda və tədqiqatda bu sahələrə sərmaye qoya bildiyi kapitalın böyük miqdarını cəlb edir. Və üçüncü üstünlük odur ki, korporasiya daha yüksək əmək haqqı təklif edə bilər və beləliklə istedadlı menecerləri və mütəxəssisləri bu sahəyə cəlb etdirə bilər.

Xüsusi işgüzar təşkilat korporasiyanın növlərindən biridir. Həmçinin, bəzi digər növləri də var. Təhsil, dini, xeyriyyə institutlarını da həmçinin bura daxil edə bilərik. Adətən belə korporasiya səhm buraxmır və qeyri-kommersiya sektoruna aiddir. Əgər orada gəlir varsa, müəssisəyə yenidən investisiya qoyulur, sonra isə özəl səhmdarlar arasında bölüşdürüləcək.

Bəzi Qərb ölkələrində, şəhərlərdə, dövlətlərdə federal hökümət və xüsusi agentlikləri hökümət korporasiyaları yarada bilər. Nümunə kimi, bu dövlət korporasiyalarına dövlət universitetlərini, dövlət xəstəxanalarını, və şəhər kommunal idarələrini göstərmək olar. Hökümət korporasiyaları bir qayda olaraq, gəlirsizdir və onlar adətən səhm şəhadətnamələrini buraxmırlar.

Active Vocabulary

corporation - korporasiya, təşkilat
to establish - yaratmaq, təsis etmək
stock certificate - səhm
stockholder (shareholder) - səhmdar, səhm sahibi
to attract financial resources - maliyyə resurslarını cəlb etmək
to offer higher salaries - yüksək maaş təklif etmək
to attract a large amount of capital - böyük məbləğdə kapital cəlb etmək
educational, religions, charitable institutions - təhsil, dini, xeyriyyə institutları
to issue stock - səhm buraxmaq
nonprofit - gəlirsiz
to reinvest - yenidən sərmaye qoymaq

Mənbə: www.muhasib.az

Corporations

2016-10-01 | Financial English | 2786

CORPORATIONS

Korporasiyalar

A business corporation is an institution established for the purpose of making profit. It is operated by individuals. Their shares of ownership are represented by stock certificates. A person who owns a stock certificate is called a stockholder.

There are several advantages of the corporate form of ownership. The first is the ability to attract financial resources. The next advantage is the corporation attracts a large amount of capital it can invest it in plants, equipment and research. And the third advantage is that a corporation can offer higher salaries and thus attract talented managers and specialists.

The privately owned business corporation is one type of corporation. There are some other types too. Educational, religions, charitable institutions can also incorporate. Usually such corporation does not issue stock and is nonprofit. If there is a profit it is reinvested in the institution rather than distributed to private stockholders.

In some western countries, cities, states, federal government and special agencies can establish governmental corporations. A few examples of these go¬vern¬mental corporations are states universities, state hospital and city owned utilities. Governmental corporations are non-profit as a rule and usually they do not issue stock certificates.

İşgüzar korporasiya qazanc götürmək məqsədilə qurulan təşkilatdır. Bu şəxslər tərəfindən idarə olunur. Onların mülkiyyətinin aksiyaları səhm şəhadətnamələri ilə təmsil edilir. Bir fond (səhm) şəhadətnaməsinə malik olan şəxs səhmdar adlandırılır.

Mülkiyyətin korporativ (ümumi) formasının bir neçə üstünlüyü var. Birinci üstünlük maliyyə resurslarını cəlb etmək imkanıdır. Növbəti üstünlük korporasiya zavodlarda, təchizatda və tədqiqatda bu sahələrə sərmaye qoya bildiyi kapitalın böyük miqdarını cəlb edir. Və üçüncü üstünlük odur ki, korporasiya daha yüksək əmək haqqı təklif edə bilər və beləliklə istedadlı menecerləri və mütəxəssisləri bu sahəyə cəlb etdirə bilər.

Xüsusi işgüzar təşkilat korporasiyanın növlərindən biridir. Həmçinin, bəzi digər növləri də var. Təhsil, dini, xeyriyyə institutlarını da həmçinin bura daxil edə bilərik. Adətən belə korporasiya səhm buraxmır və qeyri-kommersiya sektoruna aiddir. Əgər orada gəlir varsa, müəssisəyə yenidən investisiya qoyulur, sonra isə özəl səhmdarlar arasında bölüşdürüləcək.

Bəzi Qərb ölkələrində, şəhərlərdə, dövlətlərdə federal hökümət və xüsusi agentlikləri hökümət korporasiyaları yarada bilər. Nümunə kimi, bu dövlət korporasiyalarına dövlət universitetlərini, dövlət xəstəxanalarını, və şəhər kommunal idarələrini göstərmək olar. Hökümət korporasiyaları bir qayda olaraq, gəlirsizdir və onlar adətən səhm şəhadətnamələrini buraxmırlar.

Active Vocabulary

corporation - korporasiya, təşkilat
to establish - yaratmaq, təsis etmək
stock certificate - səhm
stockholder (shareholder) - səhmdar, səhm sahibi
to attract financial resources - maliyyə resurslarını cəlb etmək
to offer higher salaries - yüksək maaş təklif etmək
to attract a large amount of capital - böyük məbləğdə kapital cəlb etmək
educational, religions, charitable institutions - təhsil, dini, xeyriyyə institutları
to issue stock - səhm buraxmaq
nonprofit - gəlirsiz
to reinvest - yenidən sərmaye qoymaq

Mənbə: www.muhasib.az

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!