Partnerships

2016-09-01 | Financial English | 3346

PARTNERSHIPS

Şəriklik (ortaqlıq)

A partnership is an association of two or more persons to carry on a business for profit. When the owners of the partnership have unlimited liability they are called general partners. If partners have unlimited liability they are «limited partners». There may be a silent partner as well – a person who is known to the public as a member of the firm but without authority in management. The reverse of the silent partner is the secret partner – a person who takes part in management but who is not known to the public.

Any business may have the form of the partnership, for example, in such professional fields as medicine, law, accounting, insurance and stockbrokerage. Limited partnerships are a common form of ownership in real estate, oil prospecting, quarrying industries, etc.

Partnerships have more advantages than sole proprietorships if one needs a big capital or diversified management. Like sole proprietorship they are easy to form and often get tax benefits from the government.

Partnerships have certain disadvantages too. One is unlimited liability. It means that each partner is responsible for all debts and is legally responsible for the whole business. Another disadvantage is that partners may disagree with each other.

Şəriklik iki və daha çox şəxslərin qazanc əldə etmək üçün birgə iş apardıqları bir assosiasiyadır. Nə vaxt ki, ortaqlığın sahiblərinin limitsiz öhdəliyi var, onlar əsas partnyorlar adlanır. Əgər partnyorlar qeyri-məhdud səlahiyyətə malikdirsə, onlar məhdud məsuliyyətli ortaqlardır. Eləcə də səssiz tərəfdaş ola bilər necəki- firmanın üzvü kimi şəxs ictimaiyyətə məlumdur, ancaq idarəetmədə heç bir səlahiyyətə malik deyil. Səssiz tərəfdaşın dəyişib gizli tərəfdaş olması- şəxs kim ki, idarəetmədə iştirak edir, ancaq həmin adam ictimaiyyətə məlum deyil.

İstənilən biznesdə ortaqlığın formaları ola bilər, nümunə üçün professional sahələri kimi tibbin, hüquqşünaslıq, mühasibatlıq, sığorta və birja brokerliyini misal göstərmək olar.

Məhdudlaşdırılan əməkdaşlıqlar daşınmaz əmlakda, neft hasilatında, hasilat sənayesində və s. mülkiyyətin ümumi formasıdır. Əgər böyük kapitala və ya hərtərəfli inkişaf etdirilən idarəetməyə ehtiyac duyursa, ortaqlıqlar mülkiyyət hüquqlarından daha çox üstünlüklərə malikdir. Yeganə mülkiyyət hüququ kimi onları formalaşdırmaq asandır və tez-tez vergi güzəştlərini hökümətdən əldə edirlər.

Ortaqlıqların həmçinin müəyyən mənfi cəhətləri də var. Biri qeyri-məhdud məsuliyyətdir. O göstərir ki, hər partnyor (ortaq) bütün borclara görə və bütün qanuni biznesə görə məsuliyyət daşıyır. Digər əlverişsiz cəhəti isə hansıki ortaqlar bir-birilə razılığa gələ bilmirlər.

Active Vocabulary

partnership - şəriklik, ortaqlıq
to carry on a business - iş aparmaq
profit - mənfəət
general partners - əsas partnyor, tam hüquqi məsuliyyət daşıyan ortaq
limited partner - məhdud məsuliyyətli partnyor (ortaq)
silent partner - səs hüququ olmayan ortaq
secret partner - gizli tərəfdaş (səs hüququ olan, lakin cəmiyyətdə partnyor kimi tanınmayan)
law - hüquqşunaslıq, hüquq elmləri
insurance - sığorta
stockbrokerage - birja brokerliyi
real estate - daşınmaz əmlak
oil prospecting - neft hasilatı
quarrying industries - hasilat sənayesi
advantage - üstünlük
disadvantage - çatışmazlıq
to be legally responsible - hüquqi məsuliyyət daşımaq

Mənbə: www.muhasib.az

Partnerships

2016-09-01 | Financial English | 3346

PARTNERSHIPS

Şəriklik (ortaqlıq)

A partnership is an association of two or more persons to carry on a business for profit. When the owners of the partnership have unlimited liability they are called general partners. If partners have unlimited liability they are «limited partners». There may be a silent partner as well – a person who is known to the public as a member of the firm but without authority in management. The reverse of the silent partner is the secret partner – a person who takes part in management but who is not known to the public.

Any business may have the form of the partnership, for example, in such professional fields as medicine, law, accounting, insurance and stockbrokerage. Limited partnerships are a common form of ownership in real estate, oil prospecting, quarrying industries, etc.

Partnerships have more advantages than sole proprietorships if one needs a big capital or diversified management. Like sole proprietorship they are easy to form and often get tax benefits from the government.

Partnerships have certain disadvantages too. One is unlimited liability. It means that each partner is responsible for all debts and is legally responsible for the whole business. Another disadvantage is that partners may disagree with each other.

Şəriklik iki və daha çox şəxslərin qazanc əldə etmək üçün birgə iş apardıqları bir assosiasiyadır. Nə vaxt ki, ortaqlığın sahiblərinin limitsiz öhdəliyi var, onlar əsas partnyorlar adlanır. Əgər partnyorlar qeyri-məhdud səlahiyyətə malikdirsə, onlar məhdud məsuliyyətli ortaqlardır. Eləcə də səssiz tərəfdaş ola bilər necəki- firmanın üzvü kimi şəxs ictimaiyyətə məlumdur, ancaq idarəetmədə heç bir səlahiyyətə malik deyil. Səssiz tərəfdaşın dəyişib gizli tərəfdaş olması- şəxs kim ki, idarəetmədə iştirak edir, ancaq həmin adam ictimaiyyətə məlum deyil.

İstənilən biznesdə ortaqlığın formaları ola bilər, nümunə üçün professional sahələri kimi tibbin, hüquqşünaslıq, mühasibatlıq, sığorta və birja brokerliyini misal göstərmək olar.

Məhdudlaşdırılan əməkdaşlıqlar daşınmaz əmlakda, neft hasilatında, hasilat sənayesində və s. mülkiyyətin ümumi formasıdır. Əgər böyük kapitala və ya hərtərəfli inkişaf etdirilən idarəetməyə ehtiyac duyursa, ortaqlıqlar mülkiyyət hüquqlarından daha çox üstünlüklərə malikdir. Yeganə mülkiyyət hüququ kimi onları formalaşdırmaq asandır və tez-tez vergi güzəştlərini hökümətdən əldə edirlər.

Ortaqlıqların həmçinin müəyyən mənfi cəhətləri də var. Biri qeyri-məhdud məsuliyyətdir. O göstərir ki, hər partnyor (ortaq) bütün borclara görə və bütün qanuni biznesə görə məsuliyyət daşıyır. Digər əlverişsiz cəhəti isə hansıki ortaqlar bir-birilə razılığa gələ bilmirlər.

Active Vocabulary

partnership - şəriklik, ortaqlıq
to carry on a business - iş aparmaq
profit - mənfəət
general partners - əsas partnyor, tam hüquqi məsuliyyət daşıyan ortaq
limited partner - məhdud məsuliyyətli partnyor (ortaq)
silent partner - səs hüququ olmayan ortaq
secret partner - gizli tərəfdaş (səs hüququ olan, lakin cəmiyyətdə partnyor kimi tanınmayan)
law - hüquqşunaslıq, hüquq elmləri
insurance - sığorta
stockbrokerage - birja brokerliyi
real estate - daşınmaz əmlak
oil prospecting - neft hasilatı
quarrying industries - hasilat sənayesi
advantage - üstünlük
disadvantage - çatışmazlıq
to be legally responsible - hüquqi məsuliyyət daşımaq

Mənbə: www.muhasib.az

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!