Accounting

2016-06-01 | Financial English | 5418

Accounting

Accounting shows a financial picture of the firm. An accounting department records and measures the activity of a business. It reports on the effects of the transactions on the firms financial condition. Accounting records give a very important data. In is used by management, stockholders, creditors, independent analysts, and government.

Most businesses prepare regularly the two types of records. That is the income statement and balance sheet. These statements show how money was received and spent by the company.

One major tool for analysis of accounting records is ratio analysis. A ratio analysis is the relationship of two figures. In finance we operate with three main categories of ratios. One ratio deals with profitability, for example, the Return on Investment Ratio. It is used as a measure of a firm operating efficiency.

The second set of ratios deals with assets and liabilities. It helps a company to evaluate its current financial position. The third set of ratios deals with the overall financial structure of the company. It analyses the value of the ownership of the firm.

Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotu müəssisənin maliyyə vəziyyətini göstərir. Mühasibat uçotu departamenti sahibkarlığın fəaliyyətini ölçür və qeydiyyata alır. Mühasibatlıq əməliyyatların müəssisənin maliyyə vəziyyətinə necə təsir etdiyini öz hesabatlarında göstərir. Mühasibat uçotunun qeydləri özündə çox dəyərli məlumatlar daşıyırlar. Bu məlumatlar rəhbərlik, aksionerlər, kreditorlar, müstəqil təhlilçilər, və dövlət tərəfindən istifadə edilir.

Müəssisələr müntəzəm olaraq iki növ hesabat hazırlayır. Bu gəlirlər(zəzər) haqqında hesabat və müəssisə balans hesabatıdır. Bu hesabatlar müəssisə tərəfindən pulun necə əldə edilməsini və xərclənməsini göstərir.

Mühasibat hesabatlarının təhlilinin əsas aləti - əmsalların təhlilidir. Əmsalların təhlili - iki rəqəmin bir-birinə olan münasibətidir. Maliyyədə biz üç əsas əmsal keteqoriyalarından istifadə edirik. Birinci əmsal mənfəətlilik ilə bağlıdır. Məsələn, İnvestisiaların qaytarılma əmsalı. Bu əmsal müəssisənin effektivliyini ölçmək üçün istifadə edilr.

İkinci əmsal kateqoriyası aktivlər və öhdəliklər ilə bağlıdır. Bu əmsallar müəssisənin cari maliyyə vəziyyətini qiymətləndimək üçün istifadə edilir. Üçüncü əmsal kateqoriyası müəssisənin maliyyə strukturu ilə bağlıdır. Bu əmsallar müəssisənin kapitalını təhlil edir.

Active Vocabulary

accounting - mühasibat uçotu
record - sənəd, protokol, qeyd
to record - qeyd etmək, qeydiyyata almaq
to measure - ölçmək
transaction - sövdə, əməliyyat
firms financial condition - firmanın maliyyə vəziyyəti
to provide data - məlumatla təmin еtmək
creditor - kreditor
independent - müstəqil
income statement - gəlirlər haqqında hesabat
balance sheet - balans hesabatı
to receive - qəbul etmək, almaq
to spend - xərcləmək
ratio analysis - əmsalların təhlili
profitability - mənfəətlilik
Return on Investment Ratio - investisiyanın qaytarılma əmsalı
efficiency - effektivlik,məhsuldarlıq, səmərəlilik
to evaluate - qiymətləndirmək
value - qiymət, dəyər
ownership - xüsusi mülkiyyət
overall financial structure - maliyyə strukturu

Mənbə: www.muhasib.az

Accounting

2016-06-01 | Financial English | 5418

Accounting

Accounting shows a financial picture of the firm. An accounting department records and measures the activity of a business. It reports on the effects of the transactions on the firms financial condition. Accounting records give a very important data. In is used by management, stockholders, creditors, independent analysts, and government.

Most businesses prepare regularly the two types of records. That is the income statement and balance sheet. These statements show how money was received and spent by the company.

One major tool for analysis of accounting records is ratio analysis. A ratio analysis is the relationship of two figures. In finance we operate with three main categories of ratios. One ratio deals with profitability, for example, the Return on Investment Ratio. It is used as a measure of a firm operating efficiency.

The second set of ratios deals with assets and liabilities. It helps a company to evaluate its current financial position. The third set of ratios deals with the overall financial structure of the company. It analyses the value of the ownership of the firm.

Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotu müəssisənin maliyyə vəziyyətini göstərir. Mühasibat uçotu departamenti sahibkarlığın fəaliyyətini ölçür və qeydiyyata alır. Mühasibatlıq əməliyyatların müəssisənin maliyyə vəziyyətinə necə təsir etdiyini öz hesabatlarında göstərir. Mühasibat uçotunun qeydləri özündə çox dəyərli məlumatlar daşıyırlar. Bu məlumatlar rəhbərlik, aksionerlər, kreditorlar, müstəqil təhlilçilər, və dövlət tərəfindən istifadə edilir.

Müəssisələr müntəzəm olaraq iki növ hesabat hazırlayır. Bu gəlirlər(zəzər) haqqında hesabat və müəssisə balans hesabatıdır. Bu hesabatlar müəssisə tərəfindən pulun necə əldə edilməsini və xərclənməsini göstərir.

Mühasibat hesabatlarının təhlilinin əsas aləti - əmsalların təhlilidir. Əmsalların təhlili - iki rəqəmin bir-birinə olan münasibətidir. Maliyyədə biz üç əsas əmsal keteqoriyalarından istifadə edirik. Birinci əmsal mənfəətlilik ilə bağlıdır. Məsələn, İnvestisiaların qaytarılma əmsalı. Bu əmsal müəssisənin effektivliyini ölçmək üçün istifadə edilr.

İkinci əmsal kateqoriyası aktivlər və öhdəliklər ilə bağlıdır. Bu əmsallar müəssisənin cari maliyyə vəziyyətini qiymətləndimək üçün istifadə edilir. Üçüncü əmsal kateqoriyası müəssisənin maliyyə strukturu ilə bağlıdır. Bu əmsallar müəssisənin kapitalını təhlil edir.

Active Vocabulary

accounting - mühasibat uçotu
record - sənəd, protokol, qeyd
to record - qeyd etmək, qeydiyyata almaq
to measure - ölçmək
transaction - sövdə, əməliyyat
firms financial condition - firmanın maliyyə vəziyyəti
to provide data - məlumatla təmin еtmək
creditor - kreditor
independent - müstəqil
income statement - gəlirlər haqqında hesabat
balance sheet - balans hesabatı
to receive - qəbul etmək, almaq
to spend - xərcləmək
ratio analysis - əmsalların təhlili
profitability - mənfəətlilik
Return on Investment Ratio - investisiyanın qaytarılma əmsalı
efficiency - effektivlik,məhsuldarlıq, səmərəlilik
to evaluate - qiymətləndirmək
value - qiymət, dəyər
ownership - xüsusi mülkiyyət
overall financial structure - maliyyə strukturu

Mənbə: www.muhasib.az

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!